Re: Meeting today


Iván Novegil
 

Hi all.


Could you send a summary of the topics which have been discussed? At least of any topics that could affect us, as the project of translating the Keynote is still active and being planned.


Thanks! Regards.

---

Iván Novegil Cancelas
Editor
ivan.novegil@...


NVDA.es Logo
Comunidad hispanohablante de NVDA | Proyecto NVDA.es
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***


O 21/10/2019 21:34, Adriani Botez escribiu:

At which time?

 

 

Von: intl@NVDACon.groups.io <intl@NVDACon.groups.io> Im Auftrag von lauracornwell
Gesendet: Montag, 21. Oktober 2019 14:49
An: intl@NVDACon.groups.io
Betreff: Re: [NVDACon] Meeting today

 

Hey there everyone   , I am wanting to find out who would be able to do a recorded interview  on Friday  or Saturday of this week dates are the 25 or 26 please let know thanks everyone

 

From: intl@NVDACon.groups.io <intl@NVDACon.groups.io> On Behalf Of derek riemer
Sent: Sunday, October 20, 2019 2:12 PM
To: intl@nvdacon.groups.io
Subject: Re: [NVDACon] Meeting today

 

Confirmed

 

On Sun, Oct 20, 2019 at 12:13 PM lauracornwell <lauracornwell1@...> wrote:

Yes it is hear .

 

From: intl@NVDACon.groups.io <intl@NVDACon.groups.io> On Behalf Of Adriani Botez
Sent: Sunday, October 20, 2019 1:12 PM
To: intl@NVDACon.groups.io
Subject: [NVDACon] Meeting today

 

Hello all,

 

is it ok for you if we meet at 21:30 UTC? I have another meeting beforhand and it could take a bit longer.

 

Best

Adriani

 --

Derek Riemer
Improving the world one byte at a time!       
⠠⠊⠍⠏⠗⠕⠧⠬ ⠸⠺ ⠐⠕ ⠃⠽⠞⠑ ⠁⠞ ⠐⠞⠖
•    Accessibility enthusiast.
•    Proud user of the NVDA screen reader.
•    Open source enthusiast.
•    Skier.

•    Personal website: https://derekriemer.com


 

Join intl@NVDACon.groups.io to automatically receive all group messages.